header image
 

Kerken

Het geloof speelt op Jamaica een hele belangrijke rol. Het leeuwendeel van de Jamaicanen is protestant. Een minderheid van de bevolking van het Caribische eiland is katholiek. Uiteraard heeft het protestantisme veel stromingen, dat geldt ook voor de situatie op Jamaica. Hierbij moet je denken aan presbyterianen, methodisten, anglicanen, Church of God-aanhangers, baptisten en zevendedagsadventisten.

Op Jamaica staan heel veel kerken.

De rozenkrans is een typisch gebruik van de Rooms-Katholieken. Op Jamaica behoort het Rooms Katholieke geloof tot een minderheid.

Op Jamaica leven ook joden, moslims en hindoes. Wat verder typerend is voor het watervallen-eiland is de Rastafari-beweging. Alle verschillende geloofsgroepen op Jamaica hebben hun eigen kerken, kathedralen, moskeeën, synagogen en andere gebedsruimtes. Sommige van deze gebedsruimtes zijn al eeuwenoud en zeer de moeite waard om te bezoeken en te bekijken.

Baptist Church

De kerk van de vrije slaven gedurende de 19de eeuw op Jamaica was de Baptist Church. Het is niet zo’n mooie kerk, maar wel een kerk met een groot sociaal belang. Het was namelijk deze kerk die de thuisbasis vormde van dominee Phillippo. Phillippo was iemand die zich erg inzette voor de belangen van de slaven; zowel vóór als na de officiële afschaffing van de slavernij.

St. Andrew Parish Church

De St. Andrew Parish Church is de oudste kerk van Kingston. De kerk ligt in de wijk Half Way Tree. Waarschijnlijk heeft er ooit een grote boom gestaan met daaronder een eetgelegenheid. Het was een plek waar reizigers even konden bijtanken en uitrusten. Onder Brits bestuur werd de kerk in 1664 ingewijd. Hij werd vernoemd naar de apostel Andreas. Hij staat op een plek waar eerder twee andere kerken hebben gestaan. De eerste kerk werd door een aardbeving totaal verwoest. Deze aardbeving vond plaats in 1692. De kerk werd herbouwd in 1700. In 1907 vond er weer een aardbeving plaats die de kerk verwoestte, daardoor moest de kerk weer worden opgebouwd. Tot 1870 was het de grootste anglicaanse kerk van het district Kingston. Als gevolg van het feit dat het inwonersaantal snel groeide, moest de kerk uitgebreid worden. Dat is dan ook verschillende keren gebeurd.

De eerste uitbreiding van de kerk voltrok zich in 1700. Dat was het moment dat de verwoeste kerk herbouwd moest worden na de aardbeving van 1692. Tijdens deze restauratie werden ook schitterende glas-in-loodramen in de kerk geplaatst. De tweede uitbreiding van de kerk voltrok zich in 1879. De derde uitbreiding van de kerk voltrok zich in 1907. Dat was het moment dat de verwoeste kerk herbouwd moest worden na de aardbeving van 1907.

De vierde uitbreiding van de kerk voltrok zich in 1974. Tijdens deze restauratie werden er aan de kerk kantoren en een conferentiezaal toegevoegd. Het huidige orgel dat in de kerk staat, is het vierde orgel. Dit orgel dateert uit 1978. Ook de begraafplaats bij de kerk is bijzonder. Het is één van de oudste begraafplaatsen van het eiland. Tal van mensen die een belangrijke rol voor Jamaica hebben gespeeld, vonden hier hun laatste rustplaats. De St. Andrew Parish Church staat sinds 2003 op de lijst van de nationale erfgoederen van Jamaica.

St. Jago de la Vega kathedral

Spanish Town is in het bezit van een eeuwenoude kathedraal: St. Jago de la Vega kathedral. Deze kathedraal wordt ook wel de Cathedral of St. James genoemd. Het prachtige godshuis werd in 1714 opgeleverd door de Britten. De Sint Jago de la Vega kathedraal was daarmee de oudste kathedraal van alle koloniën die het Britse Rijk bezat. Op de plaats waar de Sint Jago de la Vega kathedraal staat, stond vroeger een kapel; de Franciscaner kapel. Deze Franciscaner kapel dateerde uit 1525 en behoorde toe aan het Rode Kruis. Het waren de Spanjaarden die de kapel bouwden. Helaas hebben de Britten én natuurgeweld de Franciscaner kapel met de grond gelijk gemaakt. Met het bouwmateriaal dat hierbij vrijkwam, is de Sint Jago de la Vega kathedraal gebouwd. Sinds de 19de eeuw is de Sint Jago de la Vega kathedraal de hoofdzetel van de anglicaanse Kerk op het reggae-eiland geworden.

St. James Parish Church

Niet alleen strandliefhebbers komen in Montego Bay prima aan hun trekken, ook toeristen die van cultuur en geschiedenis houden. Zo kun je er een uit 1775 daterende kerk in Georgiaans stijl bekijken, de St. James Parish Church. In 1957 kreeg de kerk het zwaar te verduren tijdens een aardbeving. De St. James Parish Church liep toen veel schade op. De kerk werd na het verwoestende natuurgeweld helemaal in de oude stijl herbouwd. In de St. James Parish Church is een beeld van Rosa Palmer te bewonderen. Rosa Palmer was de eerste vrouw van John Palmer. Het beeld van Rosa Palmer werd door J. Bacon in Londen gemaakt voor een bedrag van 100 pond, een godsvermogen in die tijd.

St. Mark’s Anglican Church

De St. Mark’s Anglican Church (St. Mark’s Church) en de gevangenis dateren uit het begin van de 19de eeuw. Als je naar het centrum van Mandeville toogt, kun je bovengenoemde gebouwen bekijken in een gebied dat bekend staat als Cecil Charlton Park (Mandeville Square).

St. Peter’s Church

Op de plek waar nu de St. Peter’s Church staat, stonden vroeger twee andere kerken. De eerste kerk sneuvelde in 1692 als gevolg van een aardbeving. De tweede kerk ging in 1703 ten onder aan een grote brand. De huidige kerk dateert uit 1725. Op het kerkhof ligt een man begraven met een bijzonder verhaal, Lewis Galdy. Galdy was één van de weinige die de aardbeving van 1692 overleefde. In eerste instantie werd hij te grazen genomen door de tsunami, maar later werd hij weer aan wal gegooid door het wassende water.

St. Peter’s Anglican Church

De St. Peter’s Anglican Church (Sint Peter Anglicaanse kerk) dateert uit 1795 en was één van de eerste gebouwen van Falmouth. Het was de eerste kerk van het district Trelawny. In den beginne bood deze anglicaanse parochiekerk plaats aan driehonderd gelovigen. Na een verbouwing was er ruimte voor duizend mensen. In de loop van de tijd heeft de kerk veel schade opgelopen van orkanen die over Jamaica zijn getrokken. In de St. Peter’s Anglican Church doet de prijslijst voor het dopen, denken aan de slaventijd. De blanken en kleurlingen konden zich laten dopen voor ‘six shillings eight pence’, de slaven werden in groepen gedoopt. Naarmate de groep groter was, was de prijs voordeliger.

Kingston Parish Church

De Kingston Parish Church werd in 1911 gebouwd op de fundamenten van een oude kerk. Deze oude kerk uit 1699 werd door de aardbeving van 1907 verwoest, maar werd weer helemaal herbouwd. Alleen de kloktoren is niet herbouwd op de manier zoals hij ooit was. De oude kerk van 1699 was een anglicaanse parochiekerk en het eerste openbare gebouw van Kingston. Ook het kerkhof dateert uit 1699. Op het oudste graf van het kerkhof staat namelijk het jaartal 1699. De huidige, vierkante kloktoren dateert van na de Eerste Wereldoorlog. Hiermee wilde men de mensen eren die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld waren. De klok die in de kloktoren hangt, is overigens wel origineel en dateert uit 1715. In de loop van de eeuwen ontving de kerk veel giften. Zo schonken Chinezen en Syriërs het altaar met daarop het beeld van Maagd Maria en de Heilige Thomas aan de kerk.

Presbyterian Church

De Presbyterian Church (presbyteriaanse kerk) van Kingston heeft acht hoeken en dateert van 1814. De kerk werd gebouwd door St. Andrew Scots Kirk, een Schot die toentertijd op Jamaica leefde en veel invloed had.

Joodse synagoge

Op Jamaica is maar één synagoge aanwezig. Deze synagoge dateert uit 1912.

Parish Church of St. John the Evangelist

De Parish Church of St. John the Evangelist is een parochiekerk die dateert uit 1837. Het is de oudste kerk van Black River.

Lucea Parish Church of Hanover

Eén van de oudste kerkgebouwen van Jamaica is de Lucea Parish Church of Hanover. De bouw van deze voormalige baptistenkerk werd in 1725 voltooid. Er gaan verhalen de ronde dat er in vroegere tijden een tunnelverbinding was tussen de Lucea Parish Church of Hanover en Fort Charlotte. Op deze manier kon men ten tijde van oorlog gemakkelijk in veiligheid komen. In de kerk zijn verschillende fraaie beelden te bewonderen. Vlak bij de parochiekerk liggen de restanten van een oude Joodse begraafplaats daterend uit de 19de eeuw.

Christ Church

De Christ Church dateert uit 1840 en is een anglicaanse kerk die opgetrokken is in de romaanse stijl. De lessenaar die in de Christ Church zit, werd aangeboden door Lorenzo Dow Baker, de bananenkoning van Port Antonio.

Mary Parish Church

De Mary Parish Church dateert uit 1861.

St. Ann’s parochiekerk

De St. Ann’s parochiekerk dateert uit 1871.

Our Lady of Perpetual Help

Our Lady of Perpetual Help is een oude katholieke kerk. Op Jamaica staan maar heel weinig monumentale katholieke kerkgebouwen. Bij de kerk staat een informatiebordje waarop te lezen valt dat op de plek waar nu de Our Lady of Perpetual Help staat, ooit de eerste stenen kerk heeft gestaan die de Spanjaarden op Jamaica bouwden. Dan praten we over het jaar 1503.

Savanna-la-Mar Parish Church

De Savanna-la-Mar Parish Church dateert uit 1900. Op de plek van de Savanna-la-Mar Parish Church stond in 1800 al een kerk. In de kerk is een fraai orgel te bewonderen.

The Refectory Parish Church