header image
 

Volkslied

Vanzelfsprekend kent Jamaica een volkslied. De titel van het volkslied van Jamaica luidt; ‘Jamaica, Land We Love’. Het volkslied werd ingevoerd op 6 augustus 1962. Dat was de datum dat het Caribische eiland onafhankelijk werd van de West-Indische Federatie. Dat was dus ook het moment dat ‘God Save The Queen’ vervangen werd door de nationale hymne van Jamaica. Hugh Sherloch schreef de teksten van het volkslied, Robert Lightbourne componeerde de muziek en Mapletoft Poulle bracht de muziek van het Jamaicaanse volkslied op maat.

First stanza

Eternal father bless our land

Guide us with thy mighty hand

Keep us free from evil powers

Be our light through countless hours

To our leaders great defender

Grant true wisdom from above

Justice, truth be ours forever

Jamaica, land we love

Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love

Eerste couplet

Eeuwige vader, zegen ons land

Leid ons met uw machtige hand

Vrijwaar ons van slechte machten

Wees ons licht gedurende eindeloze uren

Aan onze leiders grote verdediger

Geef hun wijsheid van boven

Gerechtigheid, de waarheid zal ons eeuwig ten deel vallen

Jamaica, land waarvan we houden

Jamaica, Jamaica, Jamaica land waarvan we houden

Second stanza

Teach us true respect for all

Stir response to duty’s call

Strengthen us the weak to cherish

Give us vision, least we perish

Knowledge send us heavenly father

Grant true wisdom from above

Justice, truth be ours forever

Jamaica, land we love

Jamaica, Jamaica, Jamaica land we love

Tweede couplet

Leer ons werkelijk respect voor allen

Stuur reacties daar waar de plicht roept

Sterk ons zwakken, zodat wij bloeien

Geef ons visie, zodat we niet verdwijnen

Stuur ons kennis, vader in de hemel

Schenk ons ware wijsheid van boven

Gerechtigheid, de waarheid zal ons eeuwig ten deel vallen

Jamaica, land waarvan we houden

Jamaica, Jamaica, Jamaica land waarvan we houden