Ward Theatre Jamaica

Het Ward Theatre werd in 1912 als geschenk aangeboden aan de stad Kingston door kolonel Charles Ward, vervolgens Custos van Kingston. Het bezet een plaats in Downtown Kingston, dat sinds de jaren 1770 onafgebroken in gebruik is als theater. De eerste was het Kingston Theatre en de tweede was het Theatre Royal dat tijdens de aardbeving in 1907 werd verwoest. De grootste persoonlijkheden in het Jamaicaanse theater en de wereldberoemde beroemdheden hebben op het podium opgetreden. Het Ward Theatre heeft een speciale plaats in de harten van Jamaicanen, waarschijnlijk vanwege de associatie met de ontwikkeling van het inheemse theater.

Theater

Een theater, theater of toneelhuis, is een structuur waar theaterwerken of toneelstukken worden uitgevoerd, of andere uitvoeringen zoals muziekconcerten kunnen worden geproduceerd. Hoewel een theater niet vereist is voor uitvoering (zoals in milieutheater of straattheater), dient een theater om de prestaties en publieksruimten te definiëren. De faciliteit is traditioneel georganiseerd om ondersteuningsgebieden te bieden aan artiesten, technische crew en publieksleden.

Er zijn zoveel soorten theaters als er soorten prestaties zijn. Theaters kunnen speciaal worden gebouwd voor een bepaald type producties, ze kunnen dienen voor meer algemene prestatiebehoeften of ze kunnen worden aangepast of geconverteerd voor gebruik als theater. Ze kunnen variëren van amfitheaters in de open lucht tot sierlijke, kathedraalachtige structuren tot eenvoudige, onversierde kamers of black box-theaters. Sommige theaters hebben een vast acteergebied (in de meeste theaters staat dit bekend als het podium), terwijl sommige theaters, zoals black box-theaters, dat niet kunnen, waardoor de regisseur en ontwerpers een actieruimte kunnen bouwen die geschikt is voor de productie.