Naaktstranden op Jamaica!

Op Jamaica zijn naaktstanden aanwezig bij verschillende hotels & resorts. Op de openbare stranden daarentegen is naakrecreatie (nudisme, naturisme, topless zonnen) niet toegestaan. De mooiste stranden van het Bob Marley-eiland bevinden zich aan de noord- en westkant van het eiland. Dat zijn ook de plekken waar het leeuwendeel van de toeristen naartoe toogt. De stranden van Jamaica zijn wereldberoemd. Het zand van het strand is heel fijn. Als je over het strand loopt, voel je daar bijna niets van. Op veel Jamaicaanse stranden groeien bovendien prachtige palmbomen. Naast het feit dat dat voor een geweldige sfeer zorgt, ontstaan daardoor op het strand ook schaduwplekken. Het is bij tijd en wijle erg aangenaam om even uit de tropenzon te stappen.

Naast de stranden heeft Jamaica nog veel meer prachtige natuurfenomenen die uniek zijn binnen de Caribische archipel. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan indrukwekkende watervallen. In de natuur van Jamaica leven ontelbaar veel dieren. Eén van die dieren is de willet.

Willet

De willet ressorteert onder de zogenaamde steltlopers. Het beest is bijna evengroot als de grutto. Maar er zijn verder duidelijke verschillen tussen de beide vogelsoorten. Zo is de snavel van de willet recht. De snavel van de grutto daarentegen is naar boven gebogen. Het verenpak van de willet is grauw en bevat strepen. Op het moment dat de willet opvliegt, ziet het verenpak van de willet er heel anders uit. Dan openbaart zich een opvallende tekening. De naam ‘willet’ heeft de vogel te danken aan de roep die hij maakt, namelijk ‘pil-wil-willet’. Buiten dit geluid, maakt de willet niet veel andere geluiden.