Lamantijnen spotten op Jamaica!

Lamantijnen-liefhebbers kunnen met een gerust hart naar Jamaica togen. De wereld is gezegend met drie soorten lamantijnen: Amazonelamantijn (Trichechus inunguis), West-Afrikaanse lamantijn (Trichechus senegalensis) en de Caribische lamantijn (Trichechus manatus). De Caribische lamantijn is de lamantijnensoort die zich op Jamaica laat zien. Ze zijn te vinden in het zuiden van het eiland. Op Jamaica kun je niet alleen oog in oog komen te staan met Caribische lamantijnen, het eiland staat ook bekend om diens ontelbaar veel verschillende soorten vogels. Eén van de vogelsoorten die voor je camera kan komen, is de roodborstkardinaal.

Roodborstkardinaal

De roodborstkardinaal ressorteert onder de familie van de kardinaalachtigen. Het is een grote zangvogel én een trekvogel. De roodborstkardinaal kan een lengte bereiken die tussen de 18 centimeter en 19 centimeter kan schommelen. Het zijn beesten die een gewicht hebben dat tussen de 45 gram en 47 gram kan liggen. Bij zowel de dames als de heren is de snavel dof hoornachtig gekleurd. De poten en de ogen zijn donker.

Als de mannetjes volgroeid zijn gedurende het broedseizoen, hebben ze een zwarte staart, vleugels en kopveren. Daarnaast hebben ze een witte borst die opgesierd is met een rode vlek. Deze rode vlek verdwijnt als het broedseizoen weer voorbij is. Volgroeide vrouwtjes hebben veren met een grijze (donker) tot bruine kleur.

Als de roodborstkardinaal een nest gaat bouwen, zoekt het beest een grote struik of boom uit. Op het menu van de roodborstkardinaal staan nectar, bessen, zaden en insecten. De roodborstkardinaal heeft een voorkeur om hoog in de boomtoppen te bivakkeren. Ze zult hem derhalve niet vaak op de grond tegenkomen. De beesten vertonen territoriaal gedrag gedurende het broedseizoen. Gedurende winter kun je roodborstkardinalen spotten die samenscholen in grote groepen.