Coke Methodist Church Jamaica

De Coke Methodist Church bevindt zich in de hoofdstad Kingston in het gelijknamige district (parish) Kingston op Jamaica. De Coke Methodist Church werd vernoemd naar Dr. Thomas Coke: oprichter van de Methodist Missions in West-Indië. De Coke Methodist Church werd in 1840 gebouwd op de plaats waar zich de eerste Methodistenkapel van Jamaica bevond. De kerk werd ernstig beschadigd tijdens de aardbeving van 1907. Het huidige gebouw dateert uit die tijd. Het werd herbouwd in de neo-gotische stijl van de oorspronkelijke kerk.

Coke Methodist Church Jamaica

Thomas Coke

Thomas Coke werd op 9 september 1747 in Brecon (Wales) geboren en stierf op 3 mei 1814. Coke was de eerste bisschop van de methodistische kerk. De vader van Coke was een welvarend apotheker. Coke studeerde aan het Jesus College. Het Jesus College was onderdeel van de Universiteit van Oxford. Binnen de Anglicaanse Kerk werd hij in 1772 geestelijke. In 1776 moest hij zijn ambt opgeven vanwege zijn evangelicale inslag. Dit was voor Coke het moment om zich aan te sluiten bij de methodistische beweging. John Wesley was de grondlegger van het methodisme. Coke ging Wesley helpen om het methodisme groot te maken. Wesley zag in Coke zijn kroonopvolger.

Methodisme

Het methodisme vindt zijn oorsprong zogezegd in de 18de eeuw en is een stroming in het protestantisme. De methodistische kerken hebben verschillende belangrijke kenmerken als: ze erkennen alleen de Bijbel als norm voor het geloof, er wordt gestreefd naar morele en geestelijke volmaaktheid en er is een grote mate sociale bewogenheid. Heden ten dage telt het methodisme meer dan 25 miljoen leden.