Bekijk de May Pen Clock Tower op Jamaica!

De May Pen Clock Tower is van steen gemaakt. Het bouwsel heeft een hoogte van ruim 7 meter, een breedte van ruim 2 meter en een lengte van ruim 2 meter. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de May Pen Clock Tower is gebouwd, maar het staat wel vast dat dat na de Tweede Wereldoorlog moet zijn geweest.

Inscriptie

Aan de westkant van de May Pen Clock Tower is de volgende inscriptie te lezen: De Eerste Wereldoorlog: Boodschap aan de overheid van Jamaica van de Staatssecretaris van de kolonies op de 16de november 1918. Nu de oorlog tot een einde is gekomen, wil ik namens de overheid grote dank betuigen aan die mensen die gevochten hebben tegen de vijand.

Clarendon

De May Pen Clock Tower is te bezichtigen in de Clarendon Parish (district). De hoofdstad van Clarendon is May Pen. Clarendon ligt in het zuiden van Jamaica, ongeveer tussen het uiterste oosten en zuiden van het Caribische eiland. Aan de noordgrens van Clarendon ligt het district Saint Ann, aan de oostgrens van Clarendon ligt het district Saint Catherine en aan de westgrens van Clarendon ligt het district Manchester. Clarendon is vernoemd naar Lord Chancellor Sir Edward Hyde, graaf van Clarendon. Het huidige district kwam voort uit een combinatie van drie districten. Teweten: St. Dorothy’s, Vere en het oude district Clarendon. In het oude district was de hoofdstad Chapelton. Clarendon is één van de oorspronkelijke zeven Angelicaanse districten die in 1664 werden gecreëerd door Sir Thomas Modyford. Sinds dat moment zijn de districten vaak aangepast en gewijzigd.