Jamaica: het zika-virus komt er ook voor!

Veel mensen vragen zich af als zij naar Jamaica togen of op het Bob Marley-eiland het zika-virus aanwezig is. Het antwoord op die vraag is ‘ja’. In het hele Caribische gebied komt op dit moment (november 2016) het zika-virus voor. Jamaica is een Caribisch eiland, dus daar komt het zika-virus dus ook voor. Het zika-virus is een virus dat een ziekte kan veroorzaken. Men noemt deze ziekte: ‘zika-koorts’. Niet iedereen die besmet raakt met het zika-virus zal zika-koorts ontwikkelen. Dat geldt voor ongeveer twintig procent van de besmette mensen.

Door de muggen te bestrijden, bestrijdt je ook zika

Muggen zijn de boosdoeners bij zika. Zij zorgen ervoor het virus wordt verspreid. Als je de muggen dus aanpakt, pak je zika aan.

Mensen die aan zika-koorts lijden, ontwikkelen doorgaans milde klachten. De volgende klachten kunnen zich openbaren: koorts, hoofdpijn, oogontsteking, spierpijn, gewrichtspijn en huiduitslag. Overigens lijken de klachten van zika-koorts als twee druppels water op de klachten die tot ontwikkeling komen bij dengue (knokkelkoorts) en chikunguny. Op dit moment bestaat er tegen zika-koorts geen behandeling. Gelukkig gaat de ziekte vanzelf weer over. Wel is het zo dat voor zwangere vrouwen zika-koorts gevaarlijk kan zijn. Zwangere vrouwen die besmet raken met het zika-virus lopen namelijk het risico dat het ongeboren kind aangeboren neurologische afwijkingen ontwikkelt. Het syndroom van Guillain-Barré en microcefalie zijn daar twee voorbeelden van.

DEET

Er bestaat op dit moment nog geen vaccin tegen het zika-virus. Mensen die dus op vakantie gaan naar het reggae-eiland moeten zich dus beschermen tegen de overbrenger van het zika-virus: muggen! Met andere woorden, je moet muggenwerende maatregelen nemen. Op de eerste plaats door het dragen van bedekkende kleding. Op de tweede plaats door het insmeren van de onbedekte huid met een muggenwerend middel. Daarbij is het van groot belang dat het muggenwerende middel DEET bevat. Daarbij moet een belangrijke kanttekening worden gemaakt: kinderen mogen alleen aan muggenwerende middelen worden blootgesteld als het percentage DEET maximaal 30% bedraagt. Deze regel geldt ook voor zwangere vrouwen.

Op de derde plaats is het belangrijk om te slapen in een ruimte waarin zich geen muggen bevinden. Of om te slapen onder een geïmpregneerde klamboe. Iedereen die zich aan bovengenoemde maatregelen houdt, kan zonder problemen zijn of haar vakantie vieren op Jamaica en in één van diens prachtige hotels & resorts overnachten!